Wat kun jij doen?

Context

Het in acht nemen van sociale en fysieke afstand om de curve af te vlakken en verdere verspreiding van SARS-COV-2 tegen te gaan, zal hopelijk de komende dagen en weken effectief blijken.🤞

De sociale en economische impact van deze strategie van ‘social distancing’ wordt nu duidelijk. En deze impact is enorm. We voelen allemaal dat we dit geen jaar gaan volhouden. Laat staan langer. Bovendien wijzen vroege indicaties erop dat het niet bepaald gemakkelijk is om het grote publiek ertoe te bewegen om zich te houden aan de regels van social distancing. Dit heeft ertoe geleid dat de Nederlandse regering vanaf 23 maart 2020 strengere regels hiervoor heeft ingevoerd die op straffe van geldboetes worden gehandhaafd.

“De sociale en economische impact van social distancing is enorm.”

Het grootste probleem van deze afvlakkingsstrategie is dat de er zo geen sprake is of komt van groepsimmuniteit. De regels rondom social distancing zullen hierbij waarschijnlijk gehandhaafd moeten blijven totdat een er een bevolkingsbreed vaccin beschikbaar is. Dit kan 12 tot 18 maanden duren, of langer. Niemand kan daar met zekerheid iets over zeggen.

Men wordt het er langzaam over eens dat er zeer agressieve onderdrukking nodig is om de verspreiding van het virus te voorkomen. Dit is een strategie die parallel kan worden ingezet met social distancing. Als het virus eenmaal voldoende is ingeperkt, kan social distancing in bepaalde gebieden worden verlicht, waardoor de maatschappelijke en economische activiteit weer op gang kan komen. Dit terwijl er een vaccin wordt ontwikkeld. Alleen deze strategie is effectief én minimaliseert de impact op de samenleving en de economie.

Oplossing

We stellen voor om COVID-19 te verslaan door massaal slimme tests in te zetten (zowel PCR als antilichamen) en dit te combineren met een digitale infrastructuur die helpt bij;

  1. Het prioriteren van tests
  2. Het officieel vastleggen van testresultaten
  3. Het uitvoeren van een digitale contact-tracering voor insluiting van het virus.

Deze praktische strategie vraagt om een snelle implementatie, met een initiële focus op Nederland. Dit werkt alleen als iedereen in Nederland meedoet en vitale informatie deelt voor het algemeen welzijn.

Wij hebben dit niet bedacht. Briljante geesten en schrijvers hebben zich al over deze zaak gebogen (Trevor Bedford, Neil Ferguson, Kai Kupferschmidt, Tomas Pueyo).

Maar het helpt alleen als deze strategie ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Er moeten lokale regelingen getroffen worden die gedragen worden door de gemeenschap. Dit vereist op maat gemaakte regelingen voor elk land/elke regio, rekening houdend met taal, cultuur en overheidsstructuren. We willen ervoor zorgen dat deze strategie in Nederland wordt ingezet. En snel.

Combineer massaal slim testen met digitaal ondersteunde inperking.

Mensen met aantoonbare immuniteit voor COVID-19 kunnen helpen in gebieden die nog steeds hoge virale aantallen hebben met een minimaal risico op verdere verspreiding van het virus. Als je immuun bent, kun je een actieve en cruciale rol spelen in de strijd tegen het virus. Bovendien draag je zo bij aan het weer op gang laten komen van de economie. Als het virus eenmaal voldoende is ingeperkt in een groeiend aantal gebieden, kan daar de sociale en economische activiteit weer opgestart worden. Social distancing kan dan in die gebieden worden verminderd, zolang gegarandeerd is dat het virus onder controle is.

Stel dat we een vaccin hebben, en dan?

Vooruit denken houdt ook in dat we regelingen treffen om een vaccin effectief in te zetten zodra het beschikbaar is. Zolang een vaccin nog niet algemeen (dus in miljoenen!) verkrijgbaar is, moeten er slimme beslissingen genomen worden over wie moet worden ingeënt. Uiteraard zouden eerstelijnsgezondheidswerkers en anderen prioriteit moeten krijgen, maar ook zou het uitermate jammer zijn om kostbaar vaccin te gebruiken voor degenen die al immuun zijn. Dit geldt ook voor het gezonde deel van de bevolking. Het efficiënt inzetten van een toekomstig vaccin vereist dat we nu beginnen met slim testen en hiervan betrouwbare resultaten bijhouden!

Open Source

Alles dat we ontwikkelen, is open sourced CC-BY 4.0 en we werken wereldwijd samen om zo snel mogelijk tot de beste oplossingen te komen.

Onze implementatiefocus zal op Nederland liggen, maar de software en methodologie kunnen worden overgenomen, hergebruikt en specifiek ingezet voor lokale implementatie waar dan ook. De analyse-, consumable en hardware-ontwikkelingen komen beschikbaar tegen een redelijke prijs. Het recht om de technologie voor dit virus te gebruiken, berust bij de Stichting.

Doe met ons mee!

Momenteel is dit project nog maar net begonnen. En we hebben hulp nodig.

Snelheid zal levens redden. Als u denkt dat u kunt helpen, neem dan contact met ons op, en laat ons weten wat u te bieden hebt! 🙏